วันงดสูบบุหรี่มีความสำคัญอย่างไร

เราได้มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อเสียที่จะตามมาจากการสูบบุหรี่กันมาเยอะทั้งจากบทเรียน จากในโฆษณาโทรศัพท์ ป้ายรณรงค์ตามท้องถนนต่างๆ เป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเด็ก เพื่อจะได้ให้ตอนโตเราอยู่ห่างไกลบุหรี่ ไม่ลอง ไม่สูบ แต่การสูบบุหรี่ก็ยังมีผู้สูบอยู่อีกมากทั่วโลก และเพื่อเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เลยทำให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

ถูกตั้งให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลก ก็เป็นอีกสิ่งที่ให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายที่มาจากบุหรี่ ที่สามารถทำให้เกิดโรคร้ายกับตัวผู้สูบเอง อีกทั้งก็ยังส่งผลเสียให้กับคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่เข้าร่างกายด้วย โดยการจัดทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับสังคมได้ทราบถึงข้อเสียของบุหรี่ และตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ด้วยเช่นกัน

การเลิกบุหรี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะการสูบบุหรี่นอกจากให้ผลเสียกับตัวผู้สูบแล้ว ยังส่งผลเสียให้กับผู้คนรอบข้างด้วย ผู้ที่สูบก็สามารถลองเลิกได้ หรือหากำลังใจรอบๆตัวได้เช่นกัน

อ่านบทความต่อได้ที่
www.kardinalstickvip.com